Dit kantoor ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur. Ik ben dan ook vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. Word ik toch met derdengelden geconfronteerd, dan zorg ik ervoor dat de gelden conform artikel 6.19, eerste lid van de Verordening op de advocatuur, direct naar de rechthebbende worden overgemaakt,

Ik heb de deken van de Orde ervan op de hoogte gesteld dat ik geen stichting derdengelden heb en ik zal de deken ook informeren bij enige wijziging inzake de beschikbaarheid van een stichting derdengelden.