Eerste gesprek gratis

Uw eerste gesprek bij Fikkert Advocatuur is gratis. Tijdens dit gesprek bepaalt Elise of er voor uw zaak juridische bijstand nodig is. Daarna bespreekt zij de financiële mogelijkheden.

Gefinancierde rechtsbijstand

Als u rechtsbijstand niet kunt betalen, kunt u aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Elise dient voor u de aanvraag in bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad bepaalt of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.  Dit hangt af van de inhoud van de zaak en de hoogte van uw inkomen en vermogen.  Wanneer u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand  betaalt u een eigen bijdrage die afhangt van uw inkomen en vermogen. De inkomensgrenzen  en andere voorwaarden voor gesubsidieerde rechtsbijstand vindt u op www.rechtsbijstand.nl.

In veel gevallen krijgt u een korting op uw eigen bijdrage als u contact opneemt met het Juridisch Loket.

Eventuele griffierechten en proceskosten dient u altijd zelf te betalen en vallen nooit onder de gefinancierde rechtsbijstand.

Rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan is het mogelijk dat uw verzekeraar de kosten van de advocaat vergoedt.

Tarieven

Wanneer u zelf de kosten van de advocaat betaalt, dan zal Elise met u afspreken wat het uurtarief is en hoeveel tijd er nodig is voor uw zaak. U weet vooraf waar u aan toe bent.